IzoTam

ZATEPLENIE PLOCHEJ STRECHY

Troj vrstvový Systém: BAUDER rip

ZATEPLENIE PLOCHEJ STRECHY

Strešnou konštrukciou uniká z budovy od 10% do 25% tepla. Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje asi 60%z celkového množstva energie na vykurovanie. Táto energia však postupne uniká do vonkajšieho prostredia jednotlivými stavebnými konštrukciami.

Troj vrstvový Systém: BAUDER rip sa skladá:

Troj vrstvový Systém: IZO4 tvrdený polystyrén